İçeriğe atla

Politikalar

POLİTİKALAR

SEÇME

Adapazarı Şeker Fabrikası olarak, fabrikamızın kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanmış ve tanımlanmış insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra fabrikamızı geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişileri, sektörel şartları da göz önüne alarak, seçer ve işe alırız.

DEĞERLENDİRME

Adapazarı Şeker Fabrikası olarak, kişilerin ve şirketlerin gelişimine katkıda bulunmak, üstün performansı ödüllendirmek amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendiririz. Performansın değerlendirilmesi önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda periyodik olarak çalışanların iş performansının ve davranış özelliklerinin ölçülmesidir. Değerlendirme sürecinin sonucunda, üstün performanslı kişilerin ödüllendirilmesinin yanı sıra, yüksek potansiyelli kişilerin tespiti ve çalışanların gelişim ihtiyacının belirlenmesi ve bunların çalışanlarla paylaşılması esastır.

GELİŞTİRME

Adapazarı Şeker Fabrikası olarak, mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, şirketlerimizin gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızı geliştiririz. Eğitim, gelişim araçlarından sadece biridir; gelişim fırsatları ve ortamı yaratılarak, çalışanların gelişimlerini sürekli takip etmek her yöneticinin esas görevlerindendir.

KARİYER PLANLAMASI

Şirketlerin değişen koşullar altında vizyonlarına ulaşabilmesi ve başarıda sürekliliğin sağlanabilmesi için çalışanların ve organizasyonun sürekli gözden geçirilmesi esastır. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli adayların yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli bir hedefimizdir. Adapazarı Şeker Fabrikası olarak vizyon, hedef ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli kişilerin şirketimiz içerisinde değerlendirilmeleri ise önemli bir önceliğimizdir.

EMEKLİLİK

Şirketimize uzun yıllar hizmet vermiş çalışanlarımızın çalışma hayatı sonrasında da yaşam kalitesini sürdürebilmesini sağlayacak yaklaşımları geliştirmek görevimizdir. Şirketimiz çalışanlarımızın emeklilik planlarının yapılması diğer ana proseslerimizin etkin işleyebilmesi için bir ön koşuldur.