İçeriğe atla

Sermaye Kompozisyonu

 

Sermaye Kompozisyonu
Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı Pay  Tutarı TL Oranı (%)
Temel Doğal Gıdalar ve Tarım Ürünleri Üretim Pazarlama A.Ş
182.777.601,38 98,80
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 868.028,52 0,47
S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi 864.429,50 0,47
S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi 484.080,52 0,26
Diğer Ortaklar 5.860,08 0,00
TOPLAM 185.000.000,00 100,00