+90 264 274 38 50

Kalite

Sürdürülebilirlik Raporu 2020
Tarladan Sevkiyata tüm faaliyetlerimizde çevrenin ve doğal yaşamın korunmasını ilke edinmiş çalışanlarımızla,  ülkemizde tarımsal faaliyetlerin arttırılarak ülke kalkınmasına sürekli katkıda bulunmayı sağlamak.
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Yasalardan şaşmadan Çiftçilerimizin haklarını gözeterek sürekli istihdama katkıda bulunarak, tarımın gelişmesine katkıda bulunarak güvenli hijyenik ürünler üretmektir.
Adapazarı Şeker Fabrikası olarak, pancardan kristal şeker elde ederken; birim şeker başına kullanılan enerji yoğunluğunun azaltılması için; yapılan tüm faaliyetlerin her aşamasında, sistematik ölçüm ve izleme sistemlerini en iyi şekilde ve koordineli kullanarak, enerji verimliliğini artıran teknolojik yenilikleri uygulayarak, açığa...