+90 264 274 38 50

"adaseker" ile Etiketlenen Konular

Tarladan Sevkiyata tüm faaliyetlerimizde çevrenin ve doğal yaşamın korunmasını ilke edinmiş çalışanlarımızla,  ülkemizde tarımsal faaliyetlerin arttırılarak ülke kalkınmasına sürekli katkıda bulunmayı sağlamak.
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Yasalardan şaşmadan Çiftçilerimizin haklarını gözeterek sürekli istihdama katkıda bulunarak, tarımın gelişmesine katkıda bulunarak güvenli hijyenik ürünler üretmektir.
Adapazarı Şeker Fabrikası olarak, pancardan kristal şeker elde ederken; birim şeker başına kullanılan enerji yoğunluğunun azaltılması için; yapılan tüm faaliyetlerin her aşamasında, sistematik ölçüm ve izleme sistemlerini en iyi şekilde ve koordineli kullanarak, enerji verimliliğini artıran teknolojik yenilikleri uygulayarak, açığa...
27 Ocak 2004 tarih, 25359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; şekerin üreticiden tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak ulaşmasını...
28 Haziran 2002 tarih, 24799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, şeker ham maddesinin temini ve fiyatlandırılması ile şeker fiyatının belirlenmesi...
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir. Tanımlar MADDE...
Adapazarı Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Türk Ticaret Kanununa göre 16 Ocak 1952 tarihinde kurulmuştur. Fabrikanın temeli 12 Eylül 1952 ‘de atılmış; 11 Ekim 1953 tarihinde işletmeye alınarak şeker üretimine başlamıştır. Cumhuriyet döneminde kurulan dört şeker fabrikasından sonra (Uşak, Alpullu, Turhal,...
ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI ANONIM ŞIRKETI Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Adapazarı Şeker Fabrikası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun,...
« Önceki Sayfa