+90 264 274 38 50

"hammadde" ile Etiketlenen Konular

28 Haziran 2002 tarih, 24799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, şeker ham maddesinin temini ve fiyatlandırılması ile şeker fiyatının belirlenmesi...
17.11.2003 tarih, 25292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 — 28 Haziran 2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 1...