+90 264 274 38 50

"kanun" ile Etiketlenen Konular

17.11.2003 tarih, 25292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 — 28 Haziran 2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 1...
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir. Tanımlar MADDE...