+90 264 274 38 50

"kurum" ile Etiketlenen Konular

14 Şubat 2002 tarih, 24671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını...