+90 264 274 38 50

Adapazarı Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Türk Ticaret Kanununa göre 16 Ocak 1952 tarihinde kurulmuştur. Fabrikanın temeli 12 Eylül 1952 ‘de atılmış; 11 Ekim 1953 tarihinde işletmeye alınarak şeker üretimine başlamıştır.

Cumhuriyet döneminde kurulan dört şeker fabrikasından sonra (Uşak, Alpullu, Turhal, Eskişehir) kurulan beşinci fabrikadır. Türkiye de Anonim şirket statüsünde kurulan ilk şeker fabrikasıdır.

1994 yılı başına kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ nin iştiraki olarak faaliyetini sürdüren Adapazarı Şeker Fabrikasının o tarihte Türkiye İş Bankasına ait hisselerinin Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’i tarafından satın alınması nedeniyle, adı geçen şirketin bağlı ortaklığı olarak faaliyetini sürdürmüştür.

Şirketin kuruluş gayesi ana statüsünde de belirtildiği şekilde her nevi şeker üretmek, şeker üretiminin ham maddesi olan pancar ve münavebe bitkilerini üretmek veya ürettirmek, yan ürünleri değerlendirmek, bu gayeler için yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari, sınai ve tarımsal işler yapmak, şirket kurmak, kuruluşlara iştirak etmek gibi geniş bir faaliyet alanını kapsamaktadır.

Şirket; çalışan personeli, pancar eken çiftçisi, nakliyecisi ve tüccarı ile geniş bir kitleye hitap etmektedir. Bu suretle ürettiği katma değer yönünden yurdumuzun önde gelen kuruluşlarından biridir.

Kuruluş döneminde 1.600 ton/gün pancar işleme kapasitesinde olan fabrika; 1961 yılında 3.000 tona ve ülkenin artan şeker ihtiyacı için 1981 yılında ise 6.000 tona tevsi edilmiştir.

1981 yılında 6000 ton/gün kapasiteye tevsi edilen fabrikamızın yıllık pancar ihtiyacı; bölgemiz iklim yapısı, tarım alanlarının alternatif ekime açık olması, pancardaki şeker oranının düşük olması gibi etkenler nedeniyle verimli üretim yaparak şeker üretimini devam ettirebilmesi için Eskişehir, Ankara, Kastamonu ve Konya fabrikalarından temin edilmiştir.

1976 yılından itibaren Diğer bölgelerden gelen % 17–18 şeker oranlı pancar ile % 13–14 şeker oranlı Adapazarı şeker fabrikası pancarı paçal olarak işlenmiş ve verimli şeker üretimi sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur.

1999 yılında deprem nedeniyle üretimine ara verilen fabrikamız 2004 yılında Özelleştirme İdaresine devredilmiştir. 2005 yılında kamuya ait % 94,09 hisse Özelleştirme İdaresinden 45.750.000,- USD bedel ile SS Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) tarafından satın alınmıştır. APEK deprem nedeniyle büyük ölçüde hasar görmüş ve 7 yıl atıl kalmış bulunan Adapazarı Şeker Fabrikasını tamir ederek yeniden üretime geçmesini sağlamış ve uzun süre alternatif ürünlere yönelen Adapazarı çiftçisine yeniden Şeker pancarı ektirme çalışmaları başlatılmıştır.

24 Eylül 2012 tarihi itibarı ile şirketimizin Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi ’ne ait % 98,8 hissesinin Özel Bir Banka’ ya devir işlemleri tamamlanmıştır.

24 Kasım 2013 tarihi itibarı ile şirketimizin Özel Bir Banka ’ya ait % 98,8 hissesinin Yıldız Holding A.Ş. ’ye devir işlemleri tamamlanmışt

07 Mart 2022