+90 264 274 38 50
Aşırı Azotlu Gübreleme

Ş.Pancarı topraktan 1 ton pancar verimi için 5 Kg/Da saf Azot (N) kaldırır. Azotlu Gübrelerin atımı Mayıs ayından sonraya bırakılmamalıdır. Normalden fazla Azot verildiğinde; * Bitki kök yerine yaprak üretir, * Şeker verimi ve kalite düşer, çiftçi geliri beklendiği gibi artmaz, * Bitkinin hastalıklara ve silolamaya dayanıklılığı azalır.

Bitki Sıklığı

Optimum bitki sıklığı ortalama  Dekarda 9.000 Bitkidir. Bitki sayısı ve dağılımı arıtılmış şeker verimini belirleyen önemli bir etkendir. Tarlada 7.000 den az bitki bulunur ise; Aşırı otlanma ve Su kaybı olur, pancarın kalitesi düşer. İyi bir tarla hazırlığı, kaliteli tohum ekimi, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele ve yeterli sulama ile istenen bitki sayısı sağlanabilir

Dipkazan (Subsoiler)

Toprakta oluşan sert tabakanın (Pulluk tabanı) kırılması için 3-4 senede bir tarlaya dipkazan (Subsoiler) çekilmelidir. Dipkazan Temmuz-Ağustos aylarında 90-100 cm aralarla ve 50-60 cm derinlikte çekilmelidir. Sert tabaka oluşan ve dipkazan çekilmeyen tarlalarda yetiştirilen pancarlarda çatallanma görülür. Dip kazan çekilmeyen tarlalarda mantari hastalıklar daha fazla görülür.

Ekim

Ekim Öncesi mibzer bakımı ve mibzer ayarlarıı yapılmalıdır. Ekim derinliği 2,5-3 cm olmalıdır. Ekim don riskinin olmadığı dönemde ve geç kalmadan yapılmalıdır. Normal ekim zamanına göre geç yapılan ekimlerde her gün için  % 0,2-1,2 Arıtılmış Şeker Verimi kaybı gerçekleşir. Ekim sırasında sıra üzeri mesafesi ve ekim derinliği sık sık kontrol edilmelidir.

Ekim Sırası

Aynı tarlaya 4 yıldan daha az aralıkla şeker pancarı ekilmemelidir. Aksi takdirde; Kök yanıklığı, Rhizomania, Bakteriyel ve Fungal Kök Çürklükleri, Cercospora, Küsküt, Ş.Pancarı Kist nematodu ve Kök Ur Nematodu zararı artar ve verim önemli oranda düşer. Ş.Pancarından önce ön bitki olarak aynı tarlaya Mısır ve Kolza (Kanola) ekilmemelidir. 1. Yıl Ş.Pancarı + 2. Yıl Buğday + 3. Yıl Baklagil + 4. Yıl Buğday (Arpa)

Gübreleme

Gübreleme toprak tahlillerine göre yapılmalıdır. Fosforlu gübrenin 2/3’ü ile Potasyumlu gübrenin tamamı sonbahar sürümünden önce pulluk altına atılmalıdır. Fosforlu gübrenin 1/3’ü ile Azotlu gübrenin yarısı tohum yatağı hazırlığında tırmık altına, diğer yarısı ise son çapa öncesi atılabilir. Gübrelerin tamamının ekim öncesi atılması, tohumun etrafında yüksek tuz konsantrasyonun oluşmasına ve çimlenme problemlerine neden olur.

Tarla Hazırlığı

Sürüm mutlaka sonbaharda ve tavında yapılmalıdır. Sonbahar derin sürümde alttaki çiğ toprak yukarıya çıkarılmamalıdır. Mümkün olması halinde toprağı devimeden işleyen Çizel tipi aletler kullanılmalıdır. Sonbaharda derin sürümden sonra tarla yüzeyinin ilkbahara kadar düzgün bırakılması için toprağın sürümden sonra tapan, kazayağı ve çizel gibi aletlerle işlenmesi gerekebilir.

Tarlada Traktör İzleri

Tarla ve tohum yatağı hazırlma işleri en az sayıda işlemle gerçekleştirimeli ve gereğinden fazla tarla trafiğinden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde toprak sıkışmasından dolayı çatal köklü pancarlar üretrilir. Tarla trafiğinin azaltılması için tarım makinaları kombinasyonu yapılabilir. Bunun için 2 tarım makinası aynı traktöre bağlanarak bir gidişte iki işlemin aynı anda yapılması sağlanabilir.

Tohum Yatağı Hazırlığı

Tohum yatağı, tarlada gezinirken ayak derine batmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Yüksek tarla çıkışına ulaşabilmek için ilkbaharda tarla ekim derinliğinden fazla işlenmemelidir. Toprak tavının kaçırılmaması ve toprağın sıkıştırılmaması için tarlada fazla işlemden kaçınılmalıdır. Toprak fındık-ceviz iriliğinden daha küçük olacak şekilde işlenmemilidir. Aksi takdirde yağışlardan sonra kaymak bağlama görülebilir.

Zirai Mücadele

Ön bitkide kullanılan Herbisitlerin toprakta kalıntıları ile ş.pancarı için kullanılan Herbisitler yanlış zamanda kullanım ve yanlış uygulamalar nedeni ile ş.pancarına zarar verirler. Yanlış kullanılan insektisitler de aynı şekilde Ş.pancarına zarar verebilirler. Ş.pancarında herbisit ve insektisit zararları bitkide şekil bozuklukları ile kendini gösterir. İlaç aletleri her kullanımdan önce deterjanlı su ile yıkanmalıdır.

10 Mart 2022